Onze dorpskernen hebben heel wat verhardingen, maar tegelijkertijd kunnen ze niet zonder groene plekken. Het vergroenen van de dorpskern en het creëren van grote en kleine zones waar regenwater kan infiltreren, blijft cruciaal om onze omgeving in de toekomst gezond en aangenaam te houden. In het Pajottenland bekijken we bij de heraanleg van straten en pleinen steeds wat we kunnen ontharden. Sommige projecten gaan verder dan anderen. En ook inwoners dragen hun figuurlijk steentje bij, door de aanleg van bijvoorbeeld tegeltuintjes.

Stand van zaken:

  • Workshop ‘aanleg tegeltuintjes’ + subsidiereglement gemeente Liedekerke in voorjaar 2024
  • Deelname van Pajotse gemeenten aan VK Tegenwippel 2024