VK Tegelwippen
 

Vijf gemeenten uit ons projectgebied nemen het tegen elkaar op in de derby 'Opgewekt Pajottenland'

Start Klimaattafels
 

In Pamel begeleidden we de eerste 'Klimaattafel'. Zo'n 25 buurtbewoners kwamen meedenken over het verduurzamen van hun buurt

Inspiratiebezoek
 

Inspireren om duurzaam aan de slag te geen met energie. Daarom gingen we op inspiratiebezoek naar Lier en Mechelen.

Doorstart project
 

Op 21 juni 2023 ging de tweede projectfase van het strategisch project ‘Opgewekt Pajottenland’ van start met een nieuw kernteam.