De dorpskern van gemeente Bever is door de jaren heen organisch gegroeid en een duidelijke groenvisie is er en pijnpunt. Zo is het dorpscentrum overgedimensioneerd aan verharding met veel ruimte voor gemotoriseerd verkeer en weinig tot geen kwalitatieve groeninrichting. Nochtans liggen er hier heel wat kansen voor het verbinden van de aanwezige Plasbeekvallei met groene stapstenen en zachte verbindingen. Zo kan de dorpskern van Bever bijna zonder onderbreking een slinger van toegankelijke groene stapstenen zijn verbonden met het landschappelijke buitengebied rond de kern.  

Op basis van desktopanalyse en overleg met de gemeente is een conceptfiguur ‘groene stapstenen Bever’ opgemaakt. Doel is om zo nieuwe toegankelijke en kwalitatieve groene ruimten te ontwikkelen en deze met elkaar te verbinden waar nodig.

Een duidelijke kapstok is de aanwezigheid van de Plasbeekvallei en de vele oude zijwegen of ook wel “kasjkes” genoemd. De (nieuwe) groene ruimten wensen we hier maximaal in verbinding mee te leggen.

Met de realisatie van het buurtparkje ‘Ter Eecke’ wil de gemeente Bever inzetten op kwalitatieve groeninrichting van haar openbaar domein. In deze nieuwe woonwijk ligt  een anoniem stukje grasveld dat - ondanks zijn centrale ligging binnen de wijk - eerder gebruikt wordt als doorgang en maar weinig als verblijfplek. Door een eenvoudige herinrichting van dit grasveld met natuurlijke speelbeleving kan dit buurtparkje mee fungeren als aantrekkelijke groene stapstenen en ontmoetingsplek in het verharde dorpscentrum van Bever. 

Stand van zaken

  • Gesprekken en visieplan opgestart
  • Buurtpark Ter Eecke – indienen subsidiedossier ‘Buurten op den buiten' – Koning Boudewijn stichting