In het kader van het Europese Interreg-project ‘Biowind’ fungeert het Pajottenland als een case om na te gaan wat het (ontbreken van) draagvlak bepaalt voor ontwikkeling van grote windturbines. In een reeks van stakeholderbijeenkomsten zullen we werken aan een beter begrip van dat bewuste draagvlak, en in het bijzonder aan werkwijzen die het kunnen verhogen. Daarbij is het de bedoeling om zoveel mogelijk te leren uit goede voorbeelden en praktijken uit andere partner-regio's in de EU; en om te werken aan instrumenten die in de praktijk kunnen bijdragen aan creatie en/of vergroting van draagvlak. De provincie Vlaams-Brabant en het strategisch project Opgewekt Pajottenland neemt deel aan dit project.