Ook in het Pajottenland merken we een toegenomen interesse voor kleine en middelgrote windturbines, in het bijzonder als een techniek voor opwekking van hernieuwbare elektriciteit op landbouwbedrijven. Deze windturbine-types roepen een aantal vragen op, met Opgewekt Pajottenland 2.0 trachten we antwoorden te formuleren die de installatie – al dan niet- onderbouwen en informeren. Specifiek kijken we dan naar aspecten van goede ruimtelijke ordening en effecten op landschap en biodiversiteit, maar evengoed naar energetische en technische efficiëntie en naar eventuele alternatieven voor hernieuwbare energie.