In een landelijke regio komen landbouwbedrijven als vanzelfsprekend in beeld wanneer nagedacht wordt over productie van hernieuwbare energie. De typische infrastructuur van stallen en loodsen biedt potentieel op vlak van zonne-energie, vergisting van mest (o.a.) is realiseerbaar, kleine en middelgrote windmolens zijn een optie. En bij een aantal mogelijkheden gaat het niet alleen over energieproductie voor eigen gebruik, er bestaan ook werkwijzen om geproduceerde energie te delen met andere gebruikers in de buurt. We gaan in landbouwregio Pajottenland dan ook na bij welke landbouwbedrijven interesse bestaat voor hernieuwbare energie, en we zoeken met de betreffende bedrijven naar haalbare oplossingen, vanuit technisch zowel als economisch oogpunt.