Net zoals in de rest van Vlaanderen zijn er in onze regio ook een aantal (door OVAM gedefinieerde) brownfields (waar nog geen convenant voor opgemaakt is). Brownfields zijn doorgaans vroegere stortplaatsen die niet geschikt zijn voor bebouwing. Een aantal van hen zijn bebost of fungeren als weide, anderen liggen braak. 

De ideale energiemix voor onze regio (zie Opgewekt Pajottenland 1.0) bestaat voor 73% uit zonne-energie. Om dit aandeel aanzienlijk op te schalen kan er ingezet worden op de ontwikkeling van 1 of 2 zonnevelden in onze regio, op daarvoor geschikte locaties. Het is voor alle duidelijkheid niet de bedoeling om zonnevelden te gaan inplanten op vruchtbare akkergronden.

 Partners