Tijdens ‘Opgewekt Pajottenland’ 1.0 werd een harde en zachte visiekaart opgesteld voor onze regio. De harde kaart bevat een aantal zoekzones voor grote windturbines. Bij de inplanting en afbakening van deze zones werd rekening gehouden met het landschap, de nabijheid van verbruikers en draagvlak.

Tijdens ‘Opgewekt Pajottenland’ 2.0 gaan we de beoogde zones verder in detail bekijken (via quickscan en bij uitbreiding haalbaarheidsstudie) om tot percelen te komen die geschikt zijn voor de installatie van een grote windturbine.

Projectinfo

 

 Partners