De Hunselbeek loopt als een smalle en anonieme beek vlak naast de dorpskernen van Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek en Strijtem.   

Samen met de gemeente Roosdaal willen we de Hunselbeek terug meer zichtbaarheid geven in de gemeente a.d.h.v. een visie met concrete, uitvoerbare projecten rond twee uitgangspunten: 

  • Ontwikkeling van een netwerk van groene en toegankelijke ruimten langsheen de Hunselbeek  
  • Ontwikkeling van meer ruimte voor natuur en natuurlijke waterkomberging. 

 

Er wordt een aankoop- en ontwikkelingsstrategie voor het uitbouwen van publiek toegankelijke groene ruimten ontwikkeld. Hiertoe worden gericht subsidiedossiers ingediend en is een conceptvisie opgemaakt om de verschillende opportuniteiten in kaart te brengen en via publiek toegankelijke paden te verbinden. 

Projectinfo

Eerste projecten zijn reeds opgestart:

  • Aanplant perceel bos – bosuitbreiding (o.b.v. Buumplanters)
  • Inrichtingsvoorstel Daalbeekstraat