Het project ‘Kapelleweide’ van de gemeente Roosdaal omvat het ontharden van de schoolomgeving rond de basisschool Immaculata Maria-Instituut, net als de speelplaats zelf. Het doel is om de verkeersveiligheid te vergroten en de omgeving aantrekkelijker en waterdoorlatend te maken door een groot aantal parkeerplaatsen voor de kerk te schrappen.

De kapelleweide was een volledig verhard parkeerterrein met verharde toegangswegen. De aangrenzende Immaculata Maria-Instituut basisschool had ook een volledig verharde ruimte aan de voorkant. De nieuwe inrichting zorgt voor een multifunctionele, verkeersveilige, aangename ontmoetingsruimte. Dit heeft de cultureel-historische functie van het plein terug hersteld. Er werd inheems, biodivers groen gebruikt. Er ging ook aandacht naar de waterhuishouding, omdat in het projectgebied kwelwater aanwezig is.  

Het project is verankerd binnen het mobiliteitsplan Roosdaal. Er werd een grotere focus gelegd op de aanwezige trage wegen in de omgeving van het project om gemotoriseerd vervoer te ontmoedigen. De 3 ontwerpen voorzagen allemaal minstens een verdubbeling van de oorspronkelijke geschatte ontharding (850 m²). Het gekozen ontwerp is dus ambitieuzer dan de oorspronkelijke doelstellingen. Hierdoor werd het project in fasen uitgevoerd, waardoor de gebruikers meer tijd krijgen om zich aan te passen aan de nieuwe toegankelijkheid van de Kapelleweide.  

Projectinfo

Het project wordt uitgevoerd in 3 fases - start werken: voorjaar 2024  

  • Het parkeerterrein: het aantal parkeerplaatsen verminderde en wegen werden tot een minimum gebracht 
  • Het schooldomein: de voorkant met o.a. parkeerplaatsen en restruimte werd onthard 
  • De toegangswegen: de wegen die het plein en schoolomgeving verbinden, zijn met 10% gereduceerd.